Termeni si Condiții

Ultima modificare: 01.03.2021

 

General

 

Acești Termeni și Condiții Generale („Acord”) guvernează termenii prin care puteți utiliza și accesa LumeaCrypto.ro („Site-ul”) și / sau orice servicii furnizate în acesta. Prin accesarea sau utilizarea Site-ului și a oricărui serviciu furnizat prin intermediul Site-ului („Serviciul”), prin prezenta declarați, garantați și vă asigurați că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți legat de termenii prezentului Acord, făcându-i astfel obligatorii acord între dumneavoastră și noi, indiferent dacă sunteți sau nu un utilizator înregistrat al site-ului nostru.

Prezentul Acord se aplică fiecărui vizitator, utilizator și altor persoane care accesează sau utilizează Site-ul și / sau Serviciul („Utilizator (i)”).

 

Protejarea datelor

 

Protecția informațiilor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, luăm măsurile adecvate pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorilor colectate, stocate sau utilizate de noi. Înainte de a fi de acord cu acest Acord, vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate pentru a înțelege modul în care informațiile dvs. personale sunt tratate atunci când accesați sau utilizați serviciile noastre de internet, care astfel de Politici de confidențialitate sunt încorporate prin referință în acest Acord.

 

Drepturi de proprietate

 

Tot conținutul publicat de LumeaCrypto pe site (în afară de conținutul trimis de utilizator), inclusiv, fără limitare, imagini, fotografii, grafică, animații, videoclipuri, audio și text („Conținutul site-ului”) sunt deținute de LumeaCrypto și / sau este protejat de drepturile de autor și alte proprietăți intelectuale sau alte drepturi de proprietate. Prin prezenta, recunoașteți că prin utilizarea site-ului și a oricărui serviciu nu obțineți drepturi asupra conținutului site-ului sau a oricărei părți a acestuia. Copierea și / sau modificarea integrală sau parțială a conținutului site-ului, în special pentru utilizare comercială sau publicitară, necesită permisiunea prealabilă scrisă a LumeaCrypto. Realizarea sau modificarea copiilor (fie salvate, fie tipărite) ale opiniilor, recenziilor sau altor declarații pentru uz personal și nu comercial este permisă, cu condiția ca legendele sau alte referințe să nu fie falsificate sau șterse. Orice altă copiere, modificare, distribuire sau publicare a conținutului site-ului fără permisiunea prealabilă scrisă a LumeaCrypto este interzisă.

 

Protecția mărcilor

 

Marcile și siglele „LumeaCrypto” sunt mărci comerciale. Utilizarea sau afișarea acestor mărci comerciale fără permisiunea scrisă explicită a LumeaCrypto este interzisă. Nimic de pe site nu trebuie interpretat ca acordând, implicit, eliminând sau altfel, orice drept sau licență de a utiliza oricare dintre mărcile „LumeaCrypto” fără consimțământul explicit scris prealabil al LumeaCrypto.

 

Link-uri către alte site-uri web

 

Site-ul poate conține linkuri și referințe către alte site-uri web. Putem, din când în când, la propria noastră discreție, să adăugăm sau să eliminăm linkuri către alte site-uri web. Aceste legături sunt furnizate pentru confortul dvs., iar accesul la astfel de site-uri web este pe propriul risc. Sunteți încurajați să consultați termenii de utilizare, politica de confidențialitate și alte politici sau declinări de responsabilitate furnizate pe acest site web înainte de orice utilizare a acestora. Nu examinăm, aprobăm, monitorizăm, aprobăm, garantăm și nu facem nicio reprezentare cu privire la astfel de site-uri web. În niciun caz nu vom fi responsabili pentru informațiile conținute în astfel de site-uri web, practicile acestora sau pentru utilizarea sau incapacitatea dvs. de a utiliza astfel de site-uri web. Ne scutiți explicit de orice răspundere care decurge din utilizarea de către dvs. a oricărui site web terță parte.

 

Restricționarea răspunderii

 

LumeaCrypto depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că informațiile disponibile pe site sunt corecte în orice moment. Cu toate acestea, nu putem garanta că astfel de informații vor fi fără erori și nu putem fi responsabili pentru serviciile oferite de noi ca agenți pentru terți sau pentru orice aspect al relației dintre dvs. și terțul respectiv. LumeaCrypto nu își asumă răspunderea pentru erori și omisiuni și își rezervă dreptul de a modifica informațiile, specificațiile și descrierile oricărui Serviciu listat. Fără a deroga de la cele de mai sus, este de acord și înțeles că Site-ul și Serviciul sunt furnizate pe baza „În starea actuală” și „cu toate defecțiunile” și fără garanție sau condiție de orice fel, fie expresă, fie implicită.

În plus, LumeaCrypto nu face nicio declarație despre aptitudinea pentru un anumit scop al oricărui produs sau serviciu menționat pe site. LumeaCrypto nu oferă nicio garanție că Serviciul va îndeplini așteptările dvs. sau că datele și conținutul obținut prin intermediul Site-ului și orice Serviciu vor fi corecte, fiabile sau actuale sau că Serviciul va fi disponibil în mod neîntrerupt, sigur sau fără erori. Deși ne vom strădui să corectăm erorile și omisiunile cât mai repede posibil după ce am fost anunțați despre acestea, recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea Serviciului este la propria discreție și exclusiv risc.

 

Încălcări

 

Vă rugăm să raportați orice încălcare a termenilor acestui Acord folosind formularul nostru de contact.

 

Modificări ale Serviciului și ale prezentului Acord

 

LumeaCrypto își rezervă dreptul în orice moment și din când în când de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără o notificare către dvs. Sunteți de acord că LumeaCrypto nu va fi răspunzător față de dvs. sau față de terți pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului. În plus, LumeaCrypto poate modifica oricând termenii prezentului Acord. Dacă modificăm termenii acestui acord, vom posta versiunea modificată a acestui acord pe site. Vă încurajăm să vizitați frecvent Site-ul nostru pentru a determina dacă au fost implementate modificări la acest Acord. Pentru a determina cu ușurință dacă s-au făcut modificări, vom posta ultima dată în care Acordul a fost modificat în partea de sus a paginii. Utilizarea în continuare a Serviciului după o astfel de modificare constituie acceptarea dvs. de noii condiții ale prezentului Acord. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, nu utilizați sau accesați (sau continuați să accesați) Serviciul.

 

Termeni generali

 

Acest Acord, împreună cu Politica de confidențialitate și orice alte notificări legale publicate de LumeaCrypto pe Site vor constitui întregul acord între dvs. și LumeaCrypto privind utilizarea Site-ului și a Serviciului. În cazul în care o dispoziție a prezentului acord este considerată invalidă de către o instanță de jurisdicție competentă, nulitatea unei astfel de dispoziții nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții ale prezentului acord, care vor rămâne în vigoare și efect. Nicio renunțare la niciun termen al prezentului acord nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la un astfel de termen sau la orice alt termen, iar eșecul LumeaCrypto de a afirma vreun drept sau dispoziție în temeiul prezentului acord nu va constitui o renunțare la acest drept sau prevedere.

Prezentul acord este guvernat de legile României, fără a ține cont de principiile sale de conflict de legi, iar orice dispută care decurge din acest Acord va fi adusă exclusiv în fața instanțelor din România. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nimic din această clauză nu va limita dreptul LumeaCrypto de a proceda împotriva dumneavoastră în orice altă instanță de jurisdicție competentă și nici inițierea de proceduri în una sau mai multe jurisdicții nu va împiedica inițierea de proceduri în alte jurisdicții, indiferent dacă concomitent sau nu, în măsura permisă de legea unei astfel de alte jurisdicții. Nu aveți dreptul să transferați sau să vă atribuiți drepturile sau obligațiile în temeiul prezentului acord unei terțe părți fără aprobarea scrisă prealabilă a LumeaCrypto.

LumeaCrypto poate atribui acest Acord integral sau parțial la discreția sa. Versiunea în limba română a prezentului acord va fi versiunea dominantă în cazul oricărei discrepanțe între versiunile traduse ale acestui acord.

Folosește aplicația Lumea
Articole cu și despre crypto chiar în buzunarul tău!
Crypto
!
Continuă în aplicație
Articole crypto chiar în buzunarul tău!